Likviduotas 2016 m. rugpjūčio 31 d. Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. K-188
Get Adobe Flash player

CD ISTORIJA

ISTORIJA

 

Disko numeris

Pavadinimas

1.

Mokomoji interaktyvioji programa „Gimtoji istorija“ 7-12 klasėse.

2.

Lietuva iki Mindaugo

3.

Istorijos laboratorija

4.

Įdomioji Lietuvos istorija

5.

Pilietinis ugdymas Lietuvoje

6.

Gimtoji istorija, 7-12 kl.I d.

7.

Gimtoji istorija, 7-12 kl.II d.

8.

Kovo 11

9.

Istorijos ir informacinių technologijų integravimas mokinių kūrybiniuose darbuose , Butrimonių vidurinė  mokykla, Dalia Adžgauskienė, istorijos mokytoja metodininkė

Jonė Poliakienė, informatikos vyr. mokytoja

10.

Lietuvos geografinis žemėlapis

11.

Lietuvos geografijos atlasas. 2004

12

Šiukšlės mūsų aplinkoje. Galime gyventi geriau ,Nemunaičio pagrindinė mokykla,

Daiva Avižinienė, geografijos vyr. mokytoja

13.

Lazdijų kraštas šiandien ir rytoj

14.

Bendroji geografija

15.

Video filmas „Sovietų pasaka“, Seminaro „Planavimas“ medžiaga.

16.

Gimtinės istorija ir geografija iš arčiau. 2009 spalis

17

Gimtojo krašto geografija ir istorija iš arčiau, Daugai, 2008 m.

18.

Tūkstantmečio odisėja. Vienas vardas – Lietuva. Medžiaga Lietuvos tūkstantmečiui.

19.

Autorinio seminaro „Lietuvos vardui – 1000. Istoriko žvilgsnis“ medžiaga. D. Navalinskas, Alytaus Dainavos v. m.

20.

Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo pertvarka. Nuotolinio mokymosi programos.