Likviduotas 2016 m. rugpjūčio 31 d. Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. K-188
Get Adobe Flash player

Pradinio ir ikimokyklinio ugdymo metodinė medžiaga

Mokykla

Metodinio darbo autorius

Darbo pavadinimas

Darbo numeris

Butrimonių vidurinė mokykla

Rita Peckuvienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė

„Statome spektaklį!”

(pjesės vaikų teatrui).

1

Daugų vidurinė mokykla

Giedrė Volungevičienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė

Laikraštis „Saviukas“

2

Daugų vidurinė mokykla

Oksana Miliauskienė,

pradinių klasių mokytoja metodininkė

Pradinukų meninių gabumų ugdymas spalvotų virvelių aplikacijomis

3

Alovės pagrindinė mokykla

Jūratė Petkevičienė, pradinių klasių vyr. mokytoja

Mokomės bendradarbiaudami

4

Verebiejų pagrindinė mokykla 

Meilė

Aleksandravičienė, vyr. pradinių klasių mokytoja

Projektas „Rudens mėnuo mokykloje“

5

Daugų vidurinė mokykla

Edita Dzidzevičienė,

pradinių klasių vyr. mokytoja

„Aukime sveiki“. Papildomo ugdymo programa

6

Daugų vidurinė mokykla

Aldona Diksienė,

pradinių klasių vyr. mokytoja

„Lik sveika, tu pradžios mokykla“. Išleistuvių scenarijus

7

Daugų vidurinė mokykla

Joana Pašukonytė,

pradinių klasių vyr. mokytoja

Matematikos planas-konspektas jungtinėje klasėje (1-3 kl.)

8

Miroslavo vidurinė mokykla

Aurelija Kuncevičienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė

Šokio ir vaidybos elementai įvairių dalykų pamokose

9

Alovės pagrindinė mokykla

Marytė Navickienė, pradinių klasių vyr. mokytoja

Priešmokyklinukų adaptacinio laikotarpio tyrimas

10

Butrimonių vaikų darželis

Vida Sadauskienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė

Kaziuko mugė

11

Makniūnų pagrindinė mokykla

Ona Grybauskienė, pradinių klasių vyr. mokytoja

Autentiški žaidimai pradinių klasių ugdymo procese

12

Butrimonių vidurinė mokykla

Sigutė  Žvinakienė, pradinių klasių vyr. mokytoja

„Uždekime Advento žvakelę…”

(scenarijus pradinių kl. mokiniams).

13

Ūdrijos pagrindinė mokykla

Birutė Vitkauskienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė

Senovės lietuvių darbai ir papročiai tamsiuoju metų laikotarpiu

14

Pivašiūnų vidurinė mokykla

Lina Leškevičienė, pradinių klasių vyr. mokytoja

Mokomosios užduotys skatinančios geometrijos mokymąsi pirmoje klasėje

15

Miroslavo vidurinė

Laimutė Gražulienė, direktoriaus pavaduotoja, pradinių klasių mokytoja metodininkė

Padalomoji matematikos medžiaga pradinių klasių mokiniams

16

Alovės pagrindinė mokykla

Marytė Navickienė, pradinių klasių vyr. mokytoja

Kalbos ugdymas priešmokyklinėje grupėje

17

Alovės pagrindinė mokykla

Renata Miškauskienė, Sigutė Kaminskienė-pradinių klasių vyr. mokytojos

Spalvotas pasaulis

18

Miroslavo vidurinė mokykla

Laimutė Gražulienė, direktoriaus pavaduotoja, pradinių klasių mokytoja metodininkė

Alytaus apskrities mokytojai tremtiniai. Mokytojos A. Šapokienės atsiminimai

19

 

Mergalaukio pagrindinė mokykla

Vaida Ūselienė, specialioji pedagogė

Žiemos linksmybės

20

Punios   pagrindinė

mokykla

Daiva  Bartkevičienė, pradinių klasių vyr. mokytoja

Projektas

„Pavasarį

pasitinkant“

21

Simno vidurinė mokykla

Danutė Vepštienė,

pradinių klasių mokytoja metodininkė

 

Moksleivių pažangos vertinimo metodų ir formų beieškant

22

Krokialaukio Tomo Noraus-Naruševičiaus vidurinė mokykla

Alma Zubrienė, pradinių klasių vyr. mokytoja

Rimutė Vobolienė, pradinių klasių vyr. mokytoja

Irena Remenčienė, pradinių klasių vyr. mokytoja

Rita Rinkevičienė,  ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

Birutė Ona Ivanauskienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė

Projektas „Žibėk, Kalėdų eglute“

23

Simno vidurinė mokykla

Alma Dudzinskienė, pradinių klasių vyr. mokytoja

Ilgalaikis projektas „Mano šeima“

24

Butrimonių vidurinė mokykla

Dana Gecevičienė, lietuvių kalbos vyr. mokytoja

Vaizdo priemonė lietuvių kalbai (gyvūnų aprašymui)

(pradinio ugdymo plakatai, kortelės).

25

Butrimonių vidurinė mokykla

Gina Griškonienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė

„Etnokultūra pradiniame ugdyme”

(renginių scenarijai, aprašymai, integracija mokomuosiuose dalykuose)

26

Butrimonių vaikų darželis

Alina Kurpoviesienė, vyr. auklėtoja

Floristikos elementų panaudojimas priešmokykliniam ugdyme.

27

Santaikos pagrindinės mokyklos Kurnėnų Lauryno Radziukyno skyrius

Milda Skaisgirienė, pradinių klasių vyresnioji mokytoja

Priemonė „Aitvaras“

28

Daugų vidurinė mokykla

Laniauskienė Daiva

Pradinių kl. vyr. mokytoja

2 kl. pasaulio pažinimo pamokos „Metų laikai ir spalvos“ planas

29

Butrimonių vidurinė mokykla

Rita Peckuvienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė

 Pasaulio pažinimo užduotys 4 kl.

30

Simno vidurinė mokykla

Alma  Dudzinskienė, pradinių klasių vyr. mokytoja

Ilgalaikis projektas „Aš ir mano draugas“

31

Butrimonių vaikų darželis

Marijona Bankauskienė,

vyr.  auklėtoja

Ką žada oras?

32

 

Vaisodžių pagrindinė mokykla

Rima Zajančkauskienė, pradinių klasių vyr. mokytoja

Lentelė mintino skaičiavimo atsakymams parodyti

33

 

Krokialaukio Tomo Noraus-Naruševičiaus vidurinė mokykla

Birutė Ona Ivanauskienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė

Satyros grupės „Būk saugus“ scenarijus

34

Santaikos pagrindinės mokyklos Kurnėnų Lauryno Radziukyno skyrius

Irena Mikalonienė, pradinių klasių mokytoja

Priemonė „Pirštininės lėlės“

35

Santaikos pagrindinė mokykla

Irena Zailskienė, pradinių klasių vyr. mokytoja

Supažindinimas su bite III klasėje

36

Punios   pagrindinė

mokykla

Kęstutis Pėstininkas, pradinių klasių vyr. mokytojas

Pedagoginės pertraukėlės

37

Daugų vidurinė mokykla

Antanina Vitkauskienė

pradinių klasių mokytoja metodininkė

„Mokinių pažinimas spalvomis“. Pranešimas – tyrimas

38

 

Verebiejų pagrindinė mokykla 

Valentina Bieliūnienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė

„Duonos riekelė-žiemkenčio kelias“. Savaitės ugdomosios veiklos aprašas

39

Daugų vaikų darželis

Ona Lesniauskienė,

priešmokyklinio ugdymo pedagogė

Dėdės derliaus karnavalas

+ priedas video juosta

40

Krokialaukio Tomo Noraus-Naruševičiaus vidurinė mokykla

Rimutė Vobolienė, pradinių klasių vyr. mokytoja

Vaikų vasaros užimtumo programa “Pajusk savo draugo rankų šilumą“

41

Kumečių pagrindinės mokyklos Parėčėnų skyrius

Birutė Kuprusevičienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė

Kūrybinis ir meninis mokinių ugdymas 1-oje klasėje. Origamis

42

Kumečių pagrindinė

m-kla

Jurgita Andriuškevičienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė

Irena Akulavičienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė

Projektas“Didžioji Arklio knyga“

43

 

Ūdrijos pagrindinė mokykla

Daiva Pangonienė, pradinių klasių mokytoja

Pranešimas „Kūrybiškumo ugdymas pradinės mokyklos matematikos pamokose“

44

 

Santaikos pagrindinė mokykla

Aušra Mardosienė, pradinių klasių vyr. mokytoja

Matematikos pamokų vaizdinė medžiaga

45

Vaisodžių

pagrindinė mokykla

Veneta Baliukonienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė

Šventinė popietė

„Tu lineli, mėlynasis“

46

Simno vaikų darželis

Aurelija Kubilienė, vyr. auklėtoja

Renginys „Lino kelias“

47

Venciūnų pagrindinė mokykla

Virginija Makaveckienė, pradinių klasių vyr. mokytoja

Visuminis integruotas ugdymas pradžios mokykloje.

48

Alovės pagrindinė mokykla

Sigutė Kaminskienė, pradinių klasių vyr. mokytoja,

Marytė Navickienė, pradinių klasių vyr. mokytojos

Kas pasirūpins dantuku?

49

Santaikos pagrindinė mokykla

Birutė Pangonienė, ikimokyklinių įstaigų auklėtoja

Projektas „Mes tai galime“

50

Makniūnų pagrindinė  mokykla

Virginija Jančiauskienė, pradinių klasių ir muzikos mokytoja

Spalvų pasaulyje. Stebiu ir mokausi.

51

Santaikos pagrindinė mokykla

Danguolė Ardzevičienė, pradinio ugdymo vyr. mokytoja

Skaidrių rinkinys „Įsidėmėtinos rašybos ir sudurtinių žodžių rašyba pradinėse klasėse“

52

Krokialaukio Tomo Noraus-Naruševičiaus vidurinė mokykla

Birutė Ona Ivanauskienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė

Abėcėlės šventės scenarijus

53

Ūdrijos pagrindinė mokykla

Birutė Vitkauskienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė

Mokymo priemonė „Sudėliok žodį“

54

Kumečių pagrindinė

 mokykla

Tatjana Krugelienė, pradinio ugdymo vyr. mokytoja

Papildomojo ugdymo pamokų „Žiniukų šalyje“ teminis planas 1-2 klasėms

55

Kumečių pagrindinė

mokykla

Irena Akulavičienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė

Jurgita Andriuškevičienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė

Projektas „Paukštis“

56

 

Krokialaukio Tomo Noraus-Naruševičiaus vidurinė mokykla

Irena Remenčienė, pradinių klasių vyr. mokytoja

Integruoto ugdymo projektas „Knygos“

57

Ūdrijos pagrindinė mokykla

Birutė Vitkauskienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė

Ne tik pagailėti, bet ir padėti

58

Simno vidurinė mokykla

Alma Dudzinskienė, pradinių klasių vyr. mokytoja,

Trumpos pasakėlės

59

Kumečių pagrindinė

 mokykla

Jurgita Andriuškevičienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė

Inga Nastulevičienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja

Projektas „Etinis ir estetinis ekologinis ugdymas kasdieninėje veikloje“

60

Santaikos pagrindinės mokyklos Kurnėnų Lauryno Radziukyno skyrius

Milda Skaisgirienė,

Irena Mikalonienė,

Reda Žemaitaitienė – pradinių klasių vyresniosios mokytojos

Projektas „Kelionė į medaus ir vaško dvarelį“

61

Vaisodžių pagrindinė mokykla

Rasa Raštikienė, pradinio ugdymo pedagogė

Priešmokyklinės ugdymo grupės ypatybių ir probleminių sprendimų darbo patirtis

62

Daugų vidurinė mokykla

 

Jurga Diksienė

pradinių klasių mokytoja

„Atsisveikint jau reik“. Išleistuvių scenarijus

63

Alytaus rajono švietimo ir pedagoginės psichologinės pagalbos centras

Alytaus rajono pradinių klasių mokytojų metodinio būrelio taryba

Pradinukas

64

Simno gimnazija

Alma Rudzinskienė pradinių klasių vyr. mokytoja

„Lietuva prasideda nuo mūsų“

65

Miroslavo vidurinė mokykla

 Aurelija Kunecevičienė, Angelė Narkunienė pradinių klasių mokytojos metodininkės

Pagauk kalėdų idėją

66

Santaikos pagrindinė mokykla

Salomėja Zaburienė, matematikos vyr. mokytoja

Aušra Mardosienė, pradinių klasių vyr. mokytoja

Matematikos pamokų vaizdinė medžiaga

67

Kumečių pagrindinė mokykla

Irena Akulavičienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė

Jurgita Andriuškevičienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė

Projektinio darbo patirtis pradinėse klasėse

68

Miroslavo vidurinė mokykla

Danutė Beinaravičienė

Irena Dervinienė

Albina Zamblauskienė, pradinių klasių  mokytojos

Kazimierinės

69

Alytus

Vytautas Vinikaitis, muzikos mokytojas, chorvedys

Myliu saulę ir mamutę. Dainos mažiesiems.

70

Venciūnų vaikų darželis

 

Lietuvių liaudies verslai. Amatai. Kaziuko mugė

71

Krokialaukio Tomo Noraus – Naruševičiaus vidurinė mokykla

Birutė Ona Ivanauskienė pradinių klasių mokytoja metodininkė

Saulės zuikutis

72

Simno vaikų darželis

 

 

Putinų mokykla

 

Aurelija Kubilienė

 

 

J. Andriuškevičienė

 

Regina Burneikienė, pradinių klasių vyr. mokytoja,

 

Jolanta Karinienė, pradinių klasių mokytoja

Vaikų sąveikos su gamta ir aplinkos daiktais stiprinimo būdai.

 

Margutis II klasė.

 

Origamis pradinio ugdymo procese.

 

Karpiniai pradinio ugdymo procese.

73

Švietimo ir mokslo ministerija, ugdymo plėtotės centras

 

Kokybiškas ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymas

74

ARŠPPPC

Alytaus rajono mokyklų pradinių klasių mokinių kūryba

Pirmieji žingsneliai – žingsnis tolyn...

75

Putinų vidurinė mokykla

Jūratė Treigienė, direktoriaus pavaduotoja papildomajam ugdymui.

Regina Burneikienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė.

Judrieji žaidimai – natūralus vaiko judėjimo poreikio tenkinimo0 bųdas

76

 

Alma Voverienė, vyr. logopedė

Pranešimas. Neišplėtota kalba ir jos ugdymas.

77

Alytaus lopšelis-darželis „Boružėlė“

Milda Urbanavičienė, tautodailininkė

Programa ir nuotraukos.

„Pavasario džiaugsmas“

78

 

BPD

Elektroninis ugdymo turinys ir virtuali mokymosi aplinka

79

 

BPD

IKT taikymas švietime. Situacija Europoje. Projektas

80

 

BPD

Lietuva Europos kontekste. „Elektroninis ugdymo turinys ir paslaugos, skirtos pradiniam ir specialiajam ugdymui Lietuvoje ir užsienyje.

81

 

BPD

Projektas. „Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti IKT ir inovatyvius mokymo(si) metodus tobulinimas“

82

 

BPD

Švietimo konsultantų rengimas

83

 

 

Individualios programos bei pamokos planavimas ir vertinimas

84

Pedagogų profesinės raidos centras ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyrius

 

„Metodinės veiklos organizavimas ikimokyklinio ugdymo mokyklose“

85

Punios   pagrindinė

mokykla

Inga Mickevičiūtė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė

Popamokinio renginio planas

86

Miroslavo vaikų darželis

 

Kūno kultūra – sveikos gyvensenos sudėtinė dalis

87

Miroslavo mokykla

 Elvina Raguckienė, logopedė

Vaikų kalbos raida ankstyvojoje vaikystėje. Pranešimas.

88

Veisiejų vaikų lopšelis – darželis „Ąžuoliukas“

 

Teorinis-praktinis seminaras. „Senolių išminties taikymas mūsų darbeliuose. Amatai. Verslai. Kaziuko mugė.“

89

Verebiejų pagrindinė mokykla

 

Integruota pasaulio pažinimo pamoka 3 klasėje

90

Vaisodžių pagrindinė mokykla

 

Choreografijos pamokos 1-oje klasėje planas – konspektas. Tema: „susipažinimas su lietuvių liaudies žaidimu oželis“.

91

 

Gražina Simonaitienė

„Žaidimų integracija į ugdomąją veiklą“

92

Simno vidurinė mokykla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simno vaikų darželis

Danutė Vepštienė,

pradinių klasių mokytoja metodininkė

 

 

 

 

 

 

 

 

Irena Emartienė, auklėtoja

 

 

D. Pikūnienė, auklėtoja

Seminaro medžiaga. „Didžioji gamtos mokykla“.

 

Pasaulio pažinimo pamoka 1 klasėje „Sodo ir daržo gėrybės“.

 

Aktyviųjų mokymo metodų panaudojimas ir įdomiosios užduotys pasaulio pažinimo pamokose pradinėse klasėse.

 

Gyvūnų pasaulis

Gyvūnai žmogaus gyvenime

 

„Aš pažįstu medelį, krūmą, gėlytė“

 

„Pasaulio vaizdo formavimas veiklos metu“.

93

 

 

Aplikacijos mokymas pradinėse klasėse

94

Simno miesto darželis

 Danutė Pikūnienė,  auklėtoja

Irena Emartienė, auklėtoja

„Darbinių ir vaidybinių metodų taikymas ikimokykliniame amžiuje“

95

Šv. Benedikto vidurinė mokykla

Teresė Langienė direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pradinių klasių vyr. mokytoja

Seminaras. „Klasės auklėtojo vaidmuo ugdant pradinių klasių moksleivius“

96

Simno vidurinė mokykla

Alma Dudzinskienė vyr. mokytoja

Pradinių klasių mokinių vertinimas (rajono pradinių klasių mokytojų seminaro, vykusio 2002-04-12 Alytaus rajono švietimo centre)

97

Sukūrė:The Jordan Institute for Families

 

Stiprios šeimos. Tėvų švietimo programa šeimoms, turinčioms ikimokyklinio amžiaus vaikų.

98

Klaipėda

Sudarytoja: Rūta Budinavičienė

„Kai aš mažas buvau...“

Scenarijų rinkinys

99

Verebiejų pagrindinės mokykla

O. Padimanskienė

3 klasės moksleivių matematiniai galvosūkiai kryžiažodžiai ir kitos užduotys

100

Kumečių pagrindinė mokykla

Irena Akulavičienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė,

Jurgita Andriuškevičienė, pradinių klasių vyr. mokytoja

Projektas. „Gimtojo kaimo vertybių reikšmė kuriant pradinuko pasaulį“. Moksleiviams, mokytojams, tėvams, kaimo bendruomenei.

101

Talokių pradinė mokykla

Irena Dervinienė, pradinių klasių vyr. mokytoja

Lietuvių liaudies kūrybos elementai prafinių klasių pasaulio paž. Ir lietuvių k. pamokose.

102

Talokių pradinė mokykla

Irena Dervinienė, pradinių klasių vyr. mokytoja

„Saugaus eismo mokymas mažakomplektėje mokykloje“

103

Alytaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namai

Birutė Ražaitienė, vyr. auklėtoja

Angelė Pacevičienė, vyr. auklėtoja

Scenarijus  „Sveika vasara“

104

Alytaus raj. Simno ambulatorija

 

Santaikos mokykla

 

 

Simno vidurinė mokykla

Zita Jaciunskienė,

bendrosios praktikos gydytoja

 

Alma Kyguolienė, choreografijos mokytoja

 

Danutė Vepštienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė

„Sveikos gyvensenos ugdymas“. Pranešimas

 

„Taisyklingos laikysenos pratimai“. Pranešimas

 

„Tolesnis kūno raidos skatinimas mokykloje“. pranešimas

105

Kurnėnų Lauryno Radziukyno mokykla

Pradinių klasių mokytojos

Meninių gabumų ugdymas pasitelkiant lietuvių tautinį meną

106

 

Ona Mažeikienė, vyr. auklėtoja

Eilėraščiai. „Tegul džiaugias tavo metai, kaip aplink šaunūs piratai“

107

Simno vaikų darželis

Danutė Pikūnienė, vyr. auklėtoja

Pratinkimės gyventi sveikai

108

Krokialaukio tomo – Noraus Naruševičiaus vidurinė mokykla

Birutė Ivanauskienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė

Projekto „Aš noriu gražios Lietuvėlės, aš noriu švarių ežerėlių“ pristatymas

109

Volungės pagrindinė mokykla

Vilija Valatkienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė

Tautosaka pradiniame ugdyme

110

Simno vaikų darželis

Irena Emartienė, vyr. auklėtoja,

 

Etnokultūros puoselėjimas renginių metu

111